تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی - افعال كمكی معین

افعال كمكی معین:

 

 

افعالی هستند كه بین فاعل و فعل اصلی می آید و بعد از آنها to نمی آید به جز در   used to  و ought to .

 

خاصیت های افعال كمكی:

 

1- بین فاعل و فعل اصلی می آیند

2- با جابجا شدن، باعث تغییرات در جمله می شوند یعنی افعال كمكی با رفتن به اول جمله ، جمله را سئوالی می کنند . در زبان فارسی برای سئوالی كردن جمله سه علامت( آیا ، مگر ، لحن ) را به اول جمله

می برند و جلوی جمله علامت سئوال می گذارند. ولی در انگلیسی برای سئوالی كردن افعال كمی را به اول جمله می برند اگر جمله فعل كمكی نداشت از فعل كمكی does و do استفاده می كنیم .

 

 

                                                     

 

فارسی  سؤالی در انگلیسی

 

 

 

                                      آیا                                                                                                              مگر        میتوانی بروی؟

                                      لحن           

 

 

سؤالی در انگلیسی

 

Can you go?

 

Can you?

 

You can?

 

تذکر:

 

همیشه we و Iبه you تبدیل می شوند .

 مثال :

 

I am are you ?