تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی - نمونه نامه های انگلیسی جهت نامه نگاری

 

 

نمونه نامه اعتراض به یک شرکت

نمونه نامه لغو عضویت

نمونه نامه تسلیت

نمونه نامه جواب تسلیت

نمونه نامه لغو رزرو اتاق در یک هتل  

نمونه نامه قبول یک دعوت

نمونه نامه رد یک دعوت

نمونه نام قبول یک فرصت شغلی

نمونه نامه رد یک فرصت شغلی

نمونه نامه اعلام علاقه به یک فرصت شغلی

نمونه نامه درخواست کار برای یک شغل بخصوص

نمونه نامه برای معرفی توانائی خود و درخواست کار، متناسب با تجربه متقاضی

نمونه نامه اخطاریه لغو اجاره

نمونه نامه درخواست معرفی نامه و سابقه کار

نمونه معرفی نامه و سابقه کار برای یک فرد

نمونه نامه درخواست رزرو هتل

نمونه استعفا نامه

نمونه دعوتنامه برای عروسی

نمونه نامه عدم شرکت در مراسم عروسی

نمونه نامه خبر تولد فرزند به دوستان