تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی - روال پرداخت الكترونیكی صورتحساب قبوض آب و برق و تلفن
l l l روال پرداخت الكترونیكی صورتحساب قبوض آب و برق و تلفن 


 شرایط عمومی:

1- مشتركین می باید در یكی از بانكهای كشور حساب بانكی داشته باشند « در برخی از بانكها نوع حساب تفاوت نمی كند ولی در برخی از بانكها فقط حساب‌های كارت مورد قبول می باشد.

2-مشتركین می باید 2 رمز پرداخت غیر حضوری را از طریق تكمیل فرم ثبت نام در شعبه‌ای كه در آن حساب دارند دریافت نمایند.« در برخی از بانكها كه این خدمات را بر روی حساب كارت ارائه می دهند این دو رمز به همراه كارت به مشتری داده می شود و یا مشتری می تواند رمز دوم خود را از دستگاههای خود پرداز دریافت نماید.»

3- فقط قبوضی كه در آنها عبارات شناسه قبض و شناسه پرداخت به همراه ارقام آنها درج شده باشند در پایانه‌های غیر حضوری بانكها قابل پرداخت می باشند.

4- كلیه پایانه‌های الكترونیكی پرداخت قبوض، در پایان عملیات، شماره‌ای را به عنوان شماره پیگیری به مشتری اعلام می نمایند. جهت اطمینان از پرداخت قبض مورد نظر مشتری شماره پیگیری را در قبض خود درج نماید و در برخی از بانكها پس از 24 ساعت و در سایر بانكها بلافاصله می تواند با ورود اطلاعات شماره پیگیری از پرداخت شدن قبض خود اطمینان حاصل نماید.

5- جهت جلوگیری از پرداخت مجدد قبض توسط سایر اعضای خانواده بهتر است مشتری تاریخ و نحوه پرداخت قبض خود را به همراه شماره پیگیری بر روی قبض بنویسد و همواره قبض و ته قبض را نزد خود نگهداری نماید.

6- در مواردی كه مشتری بدلایل مختلف نیاز به پرداخت قبض خود در شركتهای خدماتی داشته باشد با دریافت صورتحساب بانكی خود و ارائه آن به همراه قبض پرداخت شده به شركت خدماتی مورد نظر می تواند این كار را انجام دهد.

 

 نحوه پرداخت از طریق تلفن بانك :

1- مشتری می بایست با شماره تلفن تلفنبانك مورد نظر خود تماس بگیرد.« تلفن مشتركین می باید مجهز به سیستم Tone باشد»

2- پس از شنیدن پیام‌های اولیه، مشتری، شماره حساب و رمز اول خود را وارد می نماید.

3- پس از شنیدن راهنمایی‌های اپراتور وارد مرحله پرداخت قبض می شود و رمز دوم خود را وارد می نماید.

4-سپس به درخواست اپراتور، شناسه قبض و شناسه پرداخت مندرج در قبض خود را وارد می نماید.

5-پس از شنیدن پیام اپراتور در مورد نوع و مبلغ قبض خود از طریق كلید اعلام شده توسط اپراتور عملیات خود را تائید می‌نماید.

6- سیستم، مبلغ قبض مورد نظر را از حساب مشتری كسر نموده و شماره پیگیری را به مشتری اعلام می نماید.

 

 نحوه پرداخت از طریق دستگاه‌های خودپرداز :

1- مشتری با قرار دادن كارت و رمز خود در دستگاهها منوی پرداخت قبوض را انتخاب می نماید.

2- در دستگاه‌های خودپرداز مجهز به باركد خوان، مشتری می تواند با انتخاب گزینه پرداخت از طریق باركدخوان، باركد مندرج در قبض خود را به دستگاه نشان دهد.

3- دستگاه، شناسه قبض و نوع قبض و مبلغ قبض را جهت اخذ تائید از مشتری به او نشان می دهد.

4- در صورت تائید مشتری، پرداخت قبوض انجام شده و رسید به مشتری تحویل داده می شود.

5-چنانچه باركد قبوض خوانده نشود یا دستگاه خودپرداز مجهز به باركد خوان نباشد یا مشتری تمایلی به پرداخت بوسیله باركد خوان نداشته باشد می تواند گزینه پرداخت بصورت دستی را انتخاب نموده و شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نماید.

6- مجدداً دستگاه، شناسه قبض، نوع قبض و مبلغ قبض را جهت اخذ تائید از مشتری به او نشان می دهد.

7- در صورت تائید مشتری، پرداخت قبوض انجام شده و رسید به مشتری تحویل داده می شود.

 

  نحوه پرداخت قبوض از طریق تلفن همراه «SMS» :

1- مشتری در قسمت پبام‌های «SMS» تلفن همراه خود پیامی با فرمت اعلام شده توسط بانك را جهت پرداخت قبوض وارد می نماید كه در آن پیام، شناسه قبض، شناسه پرداخت، شماره حساب بانكی مشتری و رمز مشتری درج می گردد.

2- پیام را به شماره موبایل بانك مورد نظر ارسال می نماید.

3- تائیدیه دریافت پیام از طرف بانك برای مشتری به همراه شماره پیگیری ارسال می شود.

4-مشتری با ارسال مجدد شماره پیگیری به بانك دستور پرداخت قبض خود را تكمیل می كند.

 

  نحوه پرداخت قبوض از طریق اینترنت :

1- مشتری با ورود به سایت بانك مورد نظر و ورود شماره حساب و رمز اول و دوم خود وارد منوی پرداخت قبوض می شود.

2- سپس نوع قبض مورد نظر را انتخاب نموده شناسه قبض و شناسه پرداخت آن را وارد می نماید.

3- سیستم شناسه قبض، مبلغ قبض و نوع قبض را جهت اخذ تائید به مشتری نشان می دهد.

4- پس از تائید نهایی، سیستم شماره پیگیری را به مشتری اعلام نموده و قبض مورد نظر را پرداخت می كند.

 

 نحوه پرداخت قبوض از طریق تلفن همراه «WAP» :

1- مشتری از طریق موبایل خود به اینترنت متصل می شود سایر مراحل مشابه پرداخت قبض از طریق اینترنت می باشد.

تذكر: مشتری باید مشترك خدمات Data شركت ارتباطات سیار باشد.

 نحوه پرداخت قبوض از طریق پایانه‌های فروشگاهی «POS» :

1- مشتری با ورود كارت خود در دستگاه POS و انتخاب گزینه پرداخت بر روی دستگاه اقدام به انتخاب نوع قبض می نماید.

2- سپس شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد می نماید.

3- دستگاه مبلغ را به مشتری نمایش خواهد داد. با تائید مشتری، دستگاه، رمز را درخواست نموده و در انتها به مشتری رسید می دهد.
لازم بذكر است از آنجا كه بانك ها هر یك بسته به سیاستهای داخلی خود اقدام به راه اندازی پایانه های الكترونیكی نموده‌اند تمامی پایانه‌های همه بانكها آمادگی ارائه سرویس نداشته و هر بانك پایانه‌های مورد نظر خود را راه اندازی نموده است.
لذا جدول آمادگی بانك‌ها در پایانه‌های مختلف به پیوست می‌باشد.

 
 
 
 
 
l l l مشخصات پایانه‌های غیر حضوری فعال بانك‌ها، در زمینه پرداخت غیر حضوری قبوض


ردیف

نام بانك 

اینترنت 

تلفن بانك  

موبایل بانك 

خودپرداز 

POS 

 1

 بانك تجارت

WWW.tejaratbank.ir 

81277-88801818 

 200070

 *----

 ----

 2

 بانك صادرات

www.Saderbank.com 

*22266700-021 

 ----

فعال 

---- 

 3

 *بانك ملت

www.bankmellat.ir (حساب جام) 

 88813856(حساب جام)

200033(حساب جام) 09122138288 مشتریان تالیا 

 فعال

---- 

 4

 بانك ملی

2784-021 

 ----

فعال 

---- 

 5

 بانك مسكن

 غیر متمركز

---- 

فعال 

---- 

 6

 بانك سپه

www.ebanksepah.ir 

 ----

---- 

*---- 

---- 

 7

 بانك كشاورزی

 -

 22901500-021

 ----

 فعال

 ----

 8

 بانك رفاه كارگران

غیر متمركز 

----- 

*---- 

 ----

 9

 بانك توسعه صادرات ایران

www.edbi.ir 

*---- 

WAP:www.edbi.ir/mobile* و SMS 

 ----

 ----

 10

 بانك صنعت و معدن

 -

 غیر متمركز

 ----

 فعال

 ----

 11

 بانك پاسارگاد

 -

 غیر متمركز

 ----

 *----

---- 

 12

 بانك پارسیان

 www.pec.ir

 -

 ----

فعال 

---- 

 13

 * بانك اقتصاد نوین

 *www.enbank.ir

 88672311-021

 ----

 *فعال

 *فعال

 14

بانك سامان

Bill.sep.ir و www.sb24.com

 66959045-021

 ----

  *فعال

 ----

 14

پست بانك

www.postbank.ir

 09604

   فعال

  فعال

   فعال